FASE13_tvhaardkast-meubelontwerp..altijd leuk om een ‪#‎sneakpreview‬ van de meubelmaker te krijgen! Dit keer ‪#‎meubelontwerp‬ ‪#‎maatwerk‬ ‪#‎tvhaardkast‬ in de maak. Dit is een onderdeel van een particulier totaalproject ‪#‎interieurontwerp‬ #penthouse #DeAmbassadeur #nieuwbouwproject ‪#‎fase13‬ ‪#‎wordtvervolgd‬

Wil jij ook interieuradvies of een maatwerk meubel laten ontwerpen… neem dan contact op met mij, dan plannen we een afspraak en bespreken we de mogelijkheden!

Bewaren

Bewaren

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    UA-21569880-1