Interieurconcept Slimmer werken Trivire voor het nieuwe verzamelgebouw te Dordrecht


In opdracht van Colliers Design and Development heb ik ism met interieurarchitect Anne Marije Frederiks gewerkt aan het interieurontwerp en het concept ‘slimmer werken Trivire’ voor het nieuwe verzamelgebouw voor Trivire te Dordrecht.
Momenteel is de uitvoering voor de realisatie van start onder leiding van Karsten Diekman en Tim Venneman van Colliers. Binnenkort volgt een sneak preview van de vorderingen…

#wordtvervolgt #fase13 #kantoorinterieur #officedesign


 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    UA-21569880-1