• Update • Het nieuwe kantoor van Zuiver Media te Rotterdam [Rotterdam The Hague Airport] is volop in uitvoering. Momenteel worden de maatwerkmeubels gemaakt, los meubilair besteld, verfkleuren plan gemaakt. Begin april volgt de bouwkundige oplevering en daarna de uitvoering van div interieur onderdelen zoals schilderwerk, stofferingen, bestickeringen etc etc…

Oplevering medio 2020

….wordtvervolgt!

#FASE13 #kantoorproject #kantoorinterieur #officedesign

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    UA-21569880-1