Office | ACN Europe

America Chung Nam is de grootste exporteur van recovered paper in Amerika en een leidende exporteur van recovered paper in Europa en Azië. Voor het kantoor in Europa heb ik een turnkey office design ontworpen, en is gerealiseerd in nauwe samenwerking met de aannemer Groenendijk Dordrecht.
Het geheel is ontworpen volgens de richtlijnen van Feng Shui.
De casco ruimte is vormgegeven en ingedeeld volgens een uitgebreide analyse van de organisatiestructuur. Bij de keuze van materialen, stoffering, decoraties en kunst is ook rekening gehouden met de principes van Feng Shui. Er is tevens een sfeervolle Chinese thee ceremonie ruimte geïntegreerd in het totale concept.

www.acni.net

 

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    UA-21569880-1