Office | SOL

Voor projectontwikkelaar SOL te Sliedrecht is een concept ontwikkeld voor de bedrijfsidentiteit. En daarop volgend is deze nieuwe identiteit vertaald naar de beschikbare ruimte in een standaard kantoorpand. Dit gaf als resultaat een zeer sfeervolle huiselijke en gebalanceerde omgeving om klanten, relaties en opdrachtgevers te kunnen ontvangen. En tegelijkertijd ook voldoende ruimte voor efficiënte werkplekken.

 

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    UA-21569880-1