Office | Zuiver Media

Zuiver Media is een mediabureau gevestigd in Den Haag. Als mediabureau zijn zij een gids voor reclamebureaus en adverteerders door het steeds ingewikkelder wordende medialandschap. Ze zijn opgericht in 2008 en waren gevestigd aan de Nieuwe Parklaan maar groeiden daar uit hun jasje en zijn daarom verhuisd naar de Lulofsstraat 55 in Den Haag. Unit 20 is ca. 270 m2 en werd geheel casco opgeleverd.

FASE13 is vervolgens ingeschakeld om een totaalontwerp voor het interieur te maken, passend bij de identiteit van het media bedrijf. Allereerst is er een vlekkenplan opgesteld om het programma van eisen & wensen daarin te verwerken. De volgende stap was het bepalen van de wenselijke sfeer & stijl voor het nieuwe interieur. Dit is onderzocht door middel van een zogenaamd moodboard samen te stellen met allerlei beeldmateriaal ter inspiratie passend bij de bedrijfsidentiteit. Vervolgens zijn er een aantal indelingsmogelijkheden gepresenteerd d.m.v. plattegrond tekeningen en ruimtelijke 3d impressies. Er is toen gekozen voor de speelse en ruimtelijke indelingsvariant zoals te zien is op de foto’s.

Toen de indeling bepaald was konden de volgende stappen ook genomen worden. Zoals het elektraplan, verlichtingsplan maar ook de keuze in kleur en materiaal van de wanden, vloeren, ramen, pantry, werkplekken, vergaderruimten etc. Ook is er een selectie gemaakt voor nieuw meubilair in de juiste stijl en kleurstelling zodat alles tezamen een mooi en representatief geheel vormt.

www.zuivermedia.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
    UA-21569880-1